درباره ما

تاکسی آنلاین لرستان
رد تاکسی

رد تاکسی چیست و چگونه کار می کند؟

رد تاکسی اولین تاکسی اینترنتی در سطح استان لرستان می باشد.شما به عنوان مثال میخواهید یک مسیری رو با تاکسی یا اژانس طی کنید میتونید اپلیکیشن مسافر رد تاکسی رو دانلود کنید و درخواست تاکسی کنید و نزدیکترین خودرو برای شما فرستاده خواهد شد.

طراحی رد تاکسی
صاحب امتیاز

میلاد نقی بیرانوند

دانلود کنید