محتوای مشتریان

نقل قول چرخ فلک گواهی نامه
مترجم غیرفعال کردن ترجمه فوری ۳۶/۵۰۰۰ لمس محتوای گواهی نامه چرخ فلک ‏‫مترجم Google‬ برای کسب و کار:کیت ابزار مترجممترجم وب سایتGlobal Market Finder درباره ‏‫مترجم Google‬انجمنتلفن همراه درباره Googleحریم خصوصی و شرایطراهنماارسال بازخورد
چرخ فلک گواهی نامه
لمس محتوای گواهی نامه چرخ فلک
استاندارد گواهی نامه
محتوای گواهی نامه استاندارد با لایه بسته بندی
این روز ها همه چی مدرن شده دیگه مثل قدیم نمیشه رفتار کرد با نصب این برنامه هرجایی که باشید میتونید بار یا مسافر خودتون رو داشته باشید فقط کافیه برنامه تاکسی قرمز رو داشته باشید روی گوشیتون.
حمید سبزوار
- راننده
درخواست‌های تاکسی قرمز خیلی زیاده همیشه وقتی می‌رسم به مقصد و سفر رو تموم می‌کنم باز هم درخواست جدید میاد و میتونم سفر بعدی رو از همونجا شروع کنم. دیگه لازم نیست یه مسیری رو برگردم تا بتونم مسافر جدید داشته باشم. این باعث میشه در طول روز سفرهای بیشتری داشته باشم و در آمدم هم بیشتر باشه.
رضا تیموری
- راننده
من خودم نرم‌افزار خوندم و وقتی متوجه شدم سیستم تاکسی قرمز پیاده‌سازی شده خیلی خوشحال شدم و ازش خوشم اومد. هرروز داره پیشرفت میکنه و هرروز بهتر از دیروز میشه. با تاکسی قرمز من می‌تونم ساعت کاریم رو خودم انتخاب کنم و برای روزم برنامه ریزی داشته باشم که خیلی مهمه.
علی احمدی
- راننده
روتاتور خودکار گواهی نامه
روتاتور خودرو محتوای گواهی نامه
 • حمید سبزوار
  راننده
  این روز ها همه چی مدرن شده دیگه مثل قدیم نمیشه رفتار کرد با نصب این برنامه هرجایی که باشید میتونید بار یا مسافر خودتون رو داشته باشید فقط کافیه برنامه تاکسی قرمز رو داشته باشید روی گوشیتون.
 • رضا تیموری
  راننده
  درخواست‌های تاکسی قرمز خیلی زیاده همیشه وقتی می‌رسم به مقصد و سفر رو تموم می‌کنم باز هم درخواست جدید میاد و میتونم سفر بعدی رو از همونجا شروع کنم. دیگه لازم نیست یه مسیری رو برگردم تا بتونم مسافر جدید داشته باشم. این باعث میشه در طول روز سفرهای بیشتری داشته باشم و در آمدم هم بیشتر باشه.
 • علی احمدی
  راننده
  من خودم نرم‌افزار خوندم و وقتی متوجه شدم سیستم تاکسی قرمز پیاده‌سازی شده خیلی خوشحال شدم و ازش خوشم اومد. هرروز داره پیشرفت میکنه و هرروز بهتر از دیروز میشه. با تاکسی قرمز من می‌تونم ساعت کاریم رو خودم انتخاب کنم و برای روزم برنامه ریزی داشته باشم که خیلی مهمه.
 • حمید سبزوار
  راننده
  این روز ها همه چی مدرن شده دیگه مثل قدیم نمیشه رفتار کرد با نصب این برنامه هرجایی که باشید میتونید بار یا مسافر خودتون رو داشته باشید فقط کافیه برنامه تاکسی قرمز رو داشته باشید روی گوشیتون.
 • رضا تیموری
  راننده
  درخواست‌های تاکسی قرمز خیلی زیاده همیشه وقتی می‌رسم به مقصد و سفر رو تموم می‌کنم باز هم درخواست جدید میاد و میتونم سفر بعدی رو از همونجا شروع کنم. دیگه لازم نیست یه مسیری رو برگردم تا بتونم مسافر جدید داشته باشم. این باعث میشه در طول روز سفرهای بیشتری داشته باشم و در آمدم هم بیشتر باشه.
 • علی احمدی
  راننده
  من خودم نرم‌افزار خوندم و وقتی متوجه شدم سیستم تاکسی قرمز پیاده‌سازی شده خیلی خوشحال شدم و ازش خوشم اومد. هرروز داره پیشرفت میکنه و هرروز بهتر از دیروز میشه. با تاکسی قرمز من می‌تونم ساعت کاریم رو خودم انتخاب کنم و برای روزم برنامه ریزی داشته باشم که خیلی مهمه.