ماژول افکت پاپ آپ

انواع ماژول
طرح انیمیشنی ماژول پاپ آپ
محو شدن در مقیاسروزنامه
اسلاید در سمت راستاسلاید در سمت بالا
ماژول دکمه شروع
ماژول شروع محتوای پاپ آپ
زمینه
ماژول انواع رسانه
ماژول محتوای رسانه پاپ آپ
چسبنده بالا
فوق العاده مدرج