تاکسی قرمز جز اولین سیستم های هوشمند رزرو تاکسی به صورت آنلاین محسوب می شود .برای شرکت Red taxi امنیت از مواردی است که به آن بسیار توجه می کند. در همین راستا برای کودکان سرویس های جداگانه ای در نظر گرفته است که از طریق آن بتواند آرامش بیشتری را برای خانواده ها فراهم کند.

راهنمایی رانندگی برای رانندگان یکسری قوانین در نظر گرفته است که تمامی این قوانین در شرکت Red Taxi به طور کامل اجرا می شود. یکسری از قوانین به شرح زیر می باشد :

– بیمه رانندگان تاکسی‌  از مهم‌ترین نکاتی است که باید به آن توجه شود که در صورت بروز تخلف، برخورد جدی راهنمایی و رانندگی در انتظار رانندگان متخلف است.

–  رعایت ادب، نزاکت و متانت و قوانین راهنمایی و رانندگی

– پرهیز از صحبت های غیرضروری با بچه ها

– بستن کمربند ایمنی نیز از دیگر نکاتی است که راهنمایی و رانندگی به صورت جدی به آن نظارت دارد .

– نداشتن سوء پیشینه، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، تایید اصالت گواهینامه راهنمایی و رانندگی و تایید صلاحیت اجتماعی رانندگان توسط اماکن از جمله نکاتی است که برای گزینش رانندگان سرویس‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

تمامی این موارد توسط رانندگان  Red Taxi به طور کامل اجرا میشود.